</header>

تنظیم اظهار نامه مالیاتی

تنظیم اظهار نامه مالیاتی

تنظیم اظهار نامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی توسط موسسات حرفه ای، بخشی از خدمات حسابداری و مالیاتی محسوب می شود.با این حال، تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی توسط موسسات حرفه ای مستلزم تعریف شفاف مسوولیت حرفه ای مدیران اشخاص حقوقی مربوط و موسسه ارایه دهنده خدمات مذکور است. توصیه می شود به منظور حصول اطمینان معقول از تنظیم اظهارنامه مالیاتی مطابق قوانین و مقررات مربو ط، ازخدمات حرفه ای موسسات معتبر ثبت شده استفاده گردد. زیرا این موسسات دارای اطلاعات لازم در مورد چگونگی تنظیم ا ظهار نامه مالیاتی می باشند

مجموعه حسابداران برتر با توجه به نیاز مودیان مالیاتی در خصوص تنظیم صحیح و اصولی اظهارنامه های مالیاتی و رعایت كلیه موازین قانونی خدمات خود را در زمینه های زیر ارائه می نماید

بررسی سیستم حسابداری ، اسناد مالی و دفاتر قانونی در جهت كسب اطمیمنان درخصوص رعایت صحیح قوانین مالیاتی در تهیه آن

تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و تحریر دفاتر قانونی

تنظیم پیش نویس اظهارنامه مالیاتی و تبیین آن برای کارفرما

استفاده از معافیتهای قانونی مالیاتی و جلوگیری از جرائم آن

برای آشنایی بیشتر به مطالب زیر توجه کنید:

نحوه رسیدگی  اظهار نامه مالیاتی توسط ممیز مالیاتی:

در ایران مالیات به دو صورت خوداظهاری و یا علی الرأس محاسبه می گردد. در روش خوداظهاری شخص حقیقی یا حقوقی خود اعلام می نمایند که چه مقدار درآمد داشته و چه مقدار باید مالیات پرداخت نماید بی آنکه ممیزین و کارشناسانسازمان امور مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات، دخالت قابل توجهی داشته باشند.

برای این منظور اظهارنامه ای تکمیل کرده که شامل کل درآمدها و کل هزینه و استهلاک و حقوق کارمندان

و …می باشد و پس از کسر معافیت مالیاتی ، مبلغ مالیات سالیانه نیز محاسبه می گردد .

کارشناسان سازمان امور مالیاتی نیز به شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک

و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و … آن را مورد پذیرش قرارداده

و با توجه به آن مالیات محاسبه شده را دریافت می نماید .

در صورت عدم پذیرش اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارایه آن به سازمان امور مالیاتی ، ممیز مربوطه

به صورت علی الرأس مالیات را محاسبه نموده و به مودی اعلام می نماید و نظر ممیز

و کارشناس سازمان امور مالیاتی ملاک

پرداخت مالیات می باشد بنابراین تحت هیچ عنوانی از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نکنید.

چون ۲ نتیجه منفی در پی خواهد داشت:

۴۰ درصد از مالیات مشمول را جریمه میشویم که به هیچ عنوان هم قابل بخشودگی نیست

و دوم اینکه از معافیت مالیاتی هم نمیتوانیم استفاده کنیم. آخرین مهلت ۳۱ تیر ماه سال بعد است.

حسابداران برتر

حسابداران برتر

مطالب مرتبط:

سبد خالی است

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره 02188390282 تماس حاصل نمایید. رد کردن